Bột sắn dây nguyên chất 100%

Sản phẩm chính

Bột sắn dây 300g

55.000

Sản phẩm chính

Bột sắn dây 500g

80.000

Sản phẩm chính

Bột sắn dây túi 200g

40.000

Sản phẩm chính

Củ sắn dây tươi

20.000

Bột sắn dây nguyên chất 100%